some image

Laadunhallinta

Kuinka voimme auttaa?

Microbi tarjoaa asiantuntevia palveluita elintarvikealan yrityksille.

HACCP tarkoitus on päästä kohdentamaan valvonnan voimavarat oleellisimpiin kohtiin tuoteturvallisuuden näkökulmasta, jotta mahdolliset terveysvaaraa aiheuttavan tuotteen eteneminen kuluttajalle saakka voidaan estää. Kehitämme yrityksellenne toimivat mallit ja työkalut HACCP-järjestelmään
FSSC / ISO 22000 -elintarviketurvallisuusstandardi on suunniteltu kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden käytettäväksi. Elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia vaaroja saattaa syntyä missä tahansa elintarvikeketjun vaiheessa.
ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarjan päästandardi, joka on laajasti käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana.
Kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava omavalvontasuunnitelma, joka perustuu elintarvikelakiin.
Autamme yritystäsi tuotetutkimuksien järjestämisessä.
Tarvitsetko apua pakkausmerkintöihin liittäviin kysymyksiin. Anna pakkausmerkintöjen vaikeat säädökset meidän hoidettavaksi. Teemme pakkausmerkintöjen oikeellisuuden kaikille elintarvike- ja lemmikkieläintuotteille.
Järjestämme hygieniaosaamistestauksia. Testin läpäisseelle myönnetään hygieniaosaamispassi, joka on perusvaatimus monissa elintarvikealan työtehtävissä.
Elintarvikehygieeninen osaaminen on elintarvikealan toimijoita ja työntekijöitä koskeva lakisääteinen velvoite. Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (EY/852/2004) sekä elintarvikelaissa (23/2006). Tuomme yrityksellesi asiantuntevan avun elintarvikehygienian kehittämiseen.
Tallennamme yrityksesi tuotteet SYNKKA-tuotetietopankkiin (entinen sinfos), näin ollen tuotetiedot saadaan nopeasti ja asiantuntevasti keskusliikkeiden käyttöön.