Palvelut

HACCP

HACCP tarkoitus on päästä kohdentamaan valvonnan voimavarat oleellisimpiin kohtiin tuoteturvallisuuden näkökulmasta, jotta mahdolliset terveysvaaraa aiheuttavan tuotteen eteneminen kuluttajalle saakka voidaan estää. Kehitämme yrityksellenne toimivat mallit ja työkalut HACCP-järjestelmään

FSSC / ISO 22000

FSSC / ISO 22000 -elintarviketurvallisuusstandardi on suunniteltu kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden käytettäväksi. Elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia vaaroja saattaa syntyä missä tahansa elintarvikeketjun vaiheessa.

ISO 14001

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarjan päästandardi, joka on laajasti käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana.

OMAVALVONTA

Kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava omavalvontasuunnitelma, joka perustuu elintarvikelakiin.

TUOTETUTKIMUKSET

Autamme yritystäsi tuotetutkimuksien järjestämisessä.

PAKKAUSMERKINNÄT

Tarvitsetko apua pakkausmerkintöihin liittäviin kysymyksiin. Anna pakkausmerkintöjen vaikeat säädökset meidän hoidettavaksi. Teemme pakkausmerkintöjen oikeellisuuden kaikille elintarvike- ja lemmikkieläintuotteille.

HYGIENIAPASSI

Järjestämme hygieniaosaamistestauksia. Testin läpäisseelle myönnetään hygieniaosaamispassi, joka on perusvaatimus monissa elintarvikealan työtehtävissä.

ELINTARVIKEHYGIENIA

Elintarvikehygieeninen osaaminen on elintarvikealan toimijoita ja työntekijöitä koskeva lakisääteinen velvoite. Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (EY/852/2004) sekä elintarvikelaissa (23/2006). Tuomme yrityksellesi asiantuntevan avun elintarvikehygienian kehittämiseen.

MSC JA ASC

Merenelävien maailmanlaajuinen kysyntä on kasvussa, mutta liikakalastus ja tuhoavat kalastuskäytännöt kuluttavat kalakantoja. Marine Stewardship Council (MSC) -sertifikaatti varmistaa, että luonnonvaraiset merenelävät on pyydetty kestävien kalastuskäytäntöjen mukaisesti. Aquaculture Stewardship Council (ASC) -sertifiointi todistaa viljeltyjen merenelävien kestävän vesiviljelyn. Tarjoamme näiden ja muiden mereneläviä koskevien standardien järjestelmien rakentamista ja konsultointia.

BRC JA IFS

(BRC) Brittiläisten vähittäiskauppojen järjestön alunperin laatima  standardi ja (IFS) saksalaisten vähittäiskauppojen järjestön teollisuuden ammattiryhmien suunnittelemia elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuustandardeja. Tarjoamme näiden standardien järjestelmien rakentamista ja konsultointia.